เมืองในฝัน…สวรรค์เชียงราย

4

งาน “เมืองในฝัน…สวรรค์เชียงราย” ในโอกาสครบรอบ 25 ปี สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย และ การสถาปนาเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 18 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตไิิอร์แลนด์  รีสอร์ท เชียงราย

การประชุมจัดตั้ง “เครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงราย”

a11

การประชุมจัดตั้ง  ”เครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงราย” 28 กันยายน 2254 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย