เชียงราย –เชียงของ- ยูนนาน

การเดินทางจากเชียงรายสู่…จีนยูนนาน เริ่มต้นที่เชียงของซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดเชียงราย
ตัวเมืองเชียงของตั้งติดริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นเมืองเล็กๆ สวยและอบอุ่นด้วยไมตรีจิตของชาวเชียงของ
มีโรงแรมรีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ น่าพักอยู่ริมแม่น้ำโขงให้เลือกมากมาย
เชียงของเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นเยี่ยม ของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
การเดินทางท่องเที่ยวทางเรือไปยังเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
และการนั่งรถยนต์ชมวิวทิวทัศน์ผ่านลาวไปยังมณฑลยูนนานของจีน

สิบสองปันนา

ลงเรือข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ นั่งรถตู้ปรับอากาศจากเมืองห้วยทรายฝั่งลาวไปบนถนน R3a
(เส้นทางขนส่งและท่องเที่ยวระหว่างคุนหมิงผ่านเชียงรายสู่กรุงเทพ)
เพียง 300 กว่ากิโลเมตรก็ถึง “สิบสองปันนา” ดินแดนวัฒนธรรมไทยลื้อ
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผู้มาเยือนปีละประมาณ ๑๐ ล้านคน
นับว่าเป็นเมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยว

สิบสองปันนา ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งของจีน จีนมีความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินนี้มาก
รัฐบาลจีนทุ่มเทงบประมาณพัฒนาสิบสองปันนา เป็นเมืองท่องเที่ยวทันสมัยสะดวกสบาย
แต่คงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ของท้องถิ่น
การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปสิบสองปันนา สามารถไปได้ ๒เส้นทาง คือ
ทางรถยนต์บนถนน R3a เชียงของ – สิบปันนา
และทางเรือแม่น้ำโขง จากเชียงแสน – สิบสองปันนา

นครคุนหมิง

มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง และประตูมังกร เขาซีซาน เป็นต้น
คุนหมิงได้รับฉายาว่า “นครแห่งใบไม้ผลิ” มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีทัศนภาพสวยงาม
จากสิบสองปันนาสู่คุนหมิงใช้เวลาเดินทาง โดยรถยนต์ประมาณ ๗-๘ ชั่วโมง

ต้าลี่

เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามีทัศนียภาพงดงาม
เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจ

ลี่เจียง

สัมผัสหิมะบนเขามังกรหยกและเที่ยวชม มรดกโลก เมืองโบราณลี่เจียงและอุทยานน้ำหยก

แซงกรีล่า

เส้นทางท่องเที่ยวจากเชียงรายสู่จุดหมายปลายทางที่แซงกรีล่า
ดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

Comments are closed.